Lleisiau o Lawr y Ffatri / Voices from the Factory Floor

voices training

 

The three field officers,  Susan Roberts (South-West Wales), Catrin Edwards (South-East Wales) (back row) and Kate Sullivan (North Wales with Professor Deirdre Beddoe after her interesting session during the training for the field officers.

Y tair swyddog maes, Susan Roberts (y de-orllewin), Catrin Edwards (y de-ddwyrain) (rhes gefn) a Kate Sullivan (y gogledd) gyda’r Athro Deirdre Beddoe ar ôl ei sesiwn ddiddorol yn ystod hyfforddiant y swyddogion maes.

Advertisements