Cynhadledd Flynyddol Cymdeithas Hanesyddol Gelligaer / Gelligaer Historical Society Annual Conference 2014

Ar Fawrth 29ain, aeth Catrin Stevens, Caroline Fairclough a finne i gynhadledd flynyddol Cymdeithas Hanesyddol Gelligaer yn Neuadd Llancaiach ger Nelson. Cynhaliwyd y gynhadledd yn yr ysgubor sydd drws nesa’ i’r neuadd – gofod mawr aml bwrpas wedi ei addasu ar gyfer achlysuron o’r fath. Rhoddwyd stondin i’r Archif Menywod yn yr ystafell, ynghyd â rhai o’r cymdeithasau lleol eraill , a ‘roedd Caroline wedi creu arddangosfa ben bwrdd yn defnyddio rhai o’r lluniau sydd wedi eu casglu ar gyfer prosiect Lleisiau o Lawr y Ffatri yn y Dê Ddwyrain.

Catrin poster E+C 2-page0002

Gyda ‘pop up’ yr Archif wrth ymyl y bwrdd, ‘roedd yr holl beth yn edrych yn drawiadol!

‘Roedd Catrin S wedi derbyn gwahoddiad i siarad am Lleisiau o Lawr y Ffatri, a penwyd slot awr ar ddechrau’r dydd i’r ddwy ohonom draethu ac wrth gwrs hyrwyddo’r prosiect. Cafwyd derbyniad da gan y gynulleidfa wresog o dros 60 o bobl. ‘Roedd rhai ohonynt yn porthi yn ystod y sgwrs ac ar ddiwedd y cyflwyniad cafwyd nifer o gwestiynnau am y prosiect a bu aelodau o’r gynulleidfa’n rhannu eu hatgofion personol.

Fe arhosodd Caroline a finne yn y gynhadledd drwy’r dydd. Cefais inne gyfle yn ystod yr awr cinio a’r brêc prynhawn i rwydweithio a chasglu enwau a rhifau ffôn gan aelodau o’r gynulleidfa oedd p’run ai wedi gweithio mewn ffatrïoedd eu hunain neu’n adnabod rhai eraill – cyfeillion a theulu – f’ase’n cyfrannu.

Erbyn hyn ‘dwi wedi cychwyn cyfweld â’r ‘enwau’ ac wedi cysylltu â cymdeithasau hanes lleol eraill – Pontllanffraith, Merthyr Tudful a Fleur De Lys. Mae mwy o gyfweliadau ar y gorwel a dwi’n teimlo bod y profiad o gyfrannu at y gynhadledd a lledu’r neges wedi bod yn un cadarnhaol a buddiol iawn.

On March 29th, Catrin Stevens, Caroline Fairclough and I were guests the Gelligaer Historical Society’s Annual Conference. It was held in the converted barn adjoining Llancaiach Hall – a large multiuse space which was perfect for the occasion.

Gelligaer1

The Women’s Archive along with the other local Historical Societies were given our own stall, and Caroline created a mini table top exhibition using some of the photographs collected for the Voices From the Factory Floor project in the South East. With our pop up placed to the side, the whole thing looked quite impressive!

Catrin S had received an invitation to speak about Voices From the Factory Floorand we were given an hour slot at the beginning of the day for both of us to talk about the project, and to promote it of course. The talk was very well received by the audience of over 60 delegates in the hall, many of whom participated at the end of the presentation by asking questions and sharing personal stories.

Caroline and I stayed all day at the conference. I had a chance to network and collect the names, emails and phone numbers of those who had either worked in factories, or knew others – family and friends – who’d be willing to participate.

I’ve started interviewing the ‘names’ and have been in touch with other local historical societies such as Fleur – de – Lys, Ponllanfraith and Merthyr Tudful. There are now many more interviews on the horizon and I feel that the whole experience of participating and spreading the word was positive and worthwhile.

Pob hwyl am y tro

Catrin

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s