Thanks to the Townhill Girls

Diolch o galon i Jean, Cynthia a Kitty o TOPIC House yn Townhill, Abertawe am y croeso twym galon a gefais ganddynt ac am rannu eu hatgofion gyda fi am eu hamser yn ffatrioedd Mettoys, Windsmoors a Bragdy Hancocks.   Diolch hefyd, wrth gwrs, i Ricky Simpson o Ganolfan y Phoenix am gyflwyno’r merched i fi, er gwaethaf y gofynion diweddar ar ei amser yn tywys y bardd Benjamin Zephaniah o gwmpas ar gyfer y rhaglen ‘Ugly Lovely Swansea: A Poet on the Estate’, ac er gwaethaf y ffaith ei fod ef bellach yn ‘seleb’ ei hun! 

 

A big thank you to Jean, Cynthia and Kitty at TOPIC House, Townhill, Swansea for the warm welcome and for sharing their memories with me of their time at Mettoys, Windsmoors and Hancock’s Brewery.   A huge thank you also to Ricky Simpson from the Phoenix Centre for finding the time to introduce them to me, despite being in great demand playing host to performer and writer Benjamin Zephaniah for the BBC programme, ‘Ugly Lovely Swansea:  A Poet on the Estate’, and especially now that he’s a celebrity himself!

Susan, Swyddog Maes/Field Officer

 

Advertisements