North Wales Volunteers Day / Diwrnod Hyfforddi Gwirfoddolwyr y Gogledd

Catrin Stevens and I had a very enjoyable and productive day in Bangor on 22nd May, where four of the north Wales volunteers had their long-awaited training day.  Shan Robinson kindly booked us a comfortable room in the University library, for free, and everyone who attended has since given us very positive feedback.  The volunteers are sharing two recording machines between them and are hoping to be doing a fair number of interviews over the coming weeks.   Catrin recently put a letter a some of the north east Wales newspapers and we had a response from three ex-factory women almost at once 🙂

So, many thanks to Catrin and to the enthusiastic north Wales volunteers for a great day!

LLLFFCwrsHyfforddiVFFTraining Course GogNorth

Cafoddd Catrin Stevens a minnau ddiwrnod pleserus a chynhyrchiol iawn ym Mangor ar 22 Mai, lle cafodd pedwar o’r gwirfoddolwyr gogledd Cymru  eu diwrnod hyfforddi hir-ddisgwyliedig. Roedd Shan Robinson wedi bod mor garedig i drefnu ystafell gyfforddus i ni yn llyfrgell y Brifysgol, am ddim,  ac, ers hynny, pawb a oedd yn bresennol wedi anfon adborth cadarnhaol iawn i ni. Mae’r gwirfoddolwyr yn rhannu dau beiriant recordio rhyngddynt ac yn gobeithio ei wneud nifer teg o gyfweliadau dros yr wythnosau nesafYn ddiweddar, mae Catrin wedi rhoi llythyr mewn i rai o’r papurau newydd gogledd ddwyrain Cymru a chawsom ymateb gan dri merched sy’n gynffatri bron ar unwaith 🙂

VFFnorthtrainingcourseLLLFfcwrshyfforddigog

Felly, diolch i Catrin ac i’r gwirfoddolwyr brwdfrydig gogledd Cymru am ddiwrnod gret!

Kate

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s