NW Exhibition / Arddangosfa GC

The two exhibition panels are now out and about in North Wales, details below:

North East Wales

Wrexham Archives 28/07/14 – 15/08/14 (01978 297460)

Glasdir Centre, Llanrwst 15/08/14 – 01/09/14 (01492 640640)

Flint Library, 01/09/14 – 30/09/14 (01352 703737)

North West Wales

Meirioneth Archives, Dolgellau 31/07/14 – 22/08/14 (01341 424682)

Penrhyndeudraeth Library 22/08/14 – 01/09/14 (01766 771278)

Galeri Caernarfon 01/09/14 – 04/10/14 (01286 685250)

Porthmadog Library 06/10/14 – 31/10/14 (01766 514091)

A big thank you to all of the above for their welcome !

ex-dolgellauElaine, archivist at Dolgellau, and the exhibition/Elaine, archifydd yn Nolgellau, a’r arddangosfa

Mae’r ddwy arddangosfa Gogledd Cymru ‘ar y ffordd’ – manylion isod:

Gogledd-ddwyrain Cymru

Archifdy Wrecsam 28/07/14 – 15/08/14 (01978 297460)

Canolfan Glasdir, Llanrwst 15/08/14 – 01/09/14 (01492 640640)

Llyfrgell Fflint 01/09/14 – 30/09/14 (01352 703737)

Gogledd-orllewin Cymru

Archifdy Meirionnydd, Dolgellau 31/07/14 – 22/08/14 (01341 424682)

Llyfrgell Penrhyndeudraeth 22/08/14 – 01/09/14 (01766 771278)

Galeri Caernarfon 01/09/14 – 04/10/14 (01286 685250)

Llyfrgell Porthmadog 06/10/14 – 31/10/14 (01766 514091)

Diolch yn fawr i’r uchod i gyd am y croeso !

Kate

 

Advertisements

North Wales factory women on BBC / Menywod ffatrioedd y Gogledd ar y BBC

On Monday, I went to the BBC studios in Wrexham to do a slot for the Eleri Sion Radio Wales programme, which was broadcast today and is available on I-player if you missed it. The two ladies who spoke were Nesta Davies, who worked in several factories in Wrexham including Johnsons Fabrics and Filmcap (capacitors), and Vera Jones, who worked at Courtaulds during the war and for some years afterwards.  They both had very different and very interesting stories to tell – have a listen!   Kate

Vera Jones, Alan Daulby and Nesta Davies

Vera, Alan Daulby of the BBC,  and Nesta outside the studios
 
Ar ddydd Llun, es i i stiwdio’r BBC yn Wrecsam i wneud slot ar gyfer rhaglen Eleri Sion ar Radio Wales, a ddarlledwyd heddiw. Mae ar gael yn I-player os ydych wedi’i golli.  Y ddwy fenyw a siaradodd oedd Nesta Davies, a fu’n gweithio mewn nifer o ffatrïoedd yn Wrecsam gan gynnwys Johnsons Fabrics a Filmcap (capacitors), a Vera Jones, a fu’n gweithio yn Courtaulds yn ystod yr ail ryfel byd ac wedi hynny. Roedd gan y ddwy ohonynt straeon gwahanol a diddorol iawn i’w hadrodd ewch i wrando!  Kate

Yr ail arddangosfa – The second exhibition

Fe gyrhaeddodd yr ail arddangosfa – arddangosfa B – RedHouse Merthyr Tudful ar Orffennaf 16eg.

IMG_1628

Dyma lun o Lucy Corbett ar y chwith, swyddog marchnata’r Tŷ Coch, a Rosemary Scadden o Archif Menywod Cymru yn sefyll gyda’r arddangosfa a’r lliain bwrdd newydd sbon!

Bydd Arddangosfa B yn aros ym Merthyr tan Awst 8fed. Bydd wedyn yn mynd Bafiliwn Porthcawl am weddill mis Awst, cyn gorffen yn Llyfrgell Ganolog Caerdydd, ym mis Medi.

 

Arddangosfa A

Llyfrgell Aberdâr                                                            Gorff 14eg – 28ain 2014

01685 880050

Parc Treftadaeth y Rhondda, Trehafod,                    Awst 1af – Medi 1af 2014

01443 682036

Llyfrgell Bargoed                                                    Medi 4ydd – Hydref 2il 2014

01443 875548

IMG_1629 

Arddangosfa B

Canolfan RedHouse Merthyr Tudful                    Gorff 21ain – Awst 8fed 2014

01685 384111

Pafiliwn Porthcawl                                                 Awst 11eg – Medi 5ed 2014

01656 815995

Llyfrgell Ganolog Caerdydd                                    Medi 8fed – 29ain 2014

029 2038 2116

 

Gobeithio y cewch chi gyfle i weld y ddwy arddangosfa.

Catrin

 

 

The second exhibition – Exhibition B – reached the RedHouse Merthyr Tudful on Wednesday July 16th.

IMG_1628

This is a picture of Lucy Corbett on the left, marketing officer at the RedHouse and Rosemary Scadden of the women’s archive standing with the exhibition and the brand new women’s archive tablecloth!

Exhibition B will remain at the RedHouse until August 8th and will then spend the rest of August at the Grand Pavillion in Porthcawl, before relocating in Cardiff Central Library for September.

 

Exhibition A

 

Aberdare Library                                                            July 14th – 28th 2014

01685 880050

Rhondda Heritage Park, Trehafod,              August 1st – September 1st 2014

01443 682036

Bargoed Library                                                   Sept 4th – October 2nd 2014

01443 875548

 IMG_1631

Exhibition B

 

RedHouse Merthyr Tydfil                                       July 21st – August 8th 2014

01685 384111

Grand Pavillion Porthcawl                         August 11th – September 5th 2014

01656 815995

Cardiff Central Library                                                      Sept 8th – 29th 2014

029 2038 2116

 

I hope that you have an opportunity to see both exhibitions.

Catrin

Arddangosfeydd Lleisiau o Lawr y Ffatri/Voices from the Factory Floor Exhibitions

IMG_1619Gair i ddweud bod yr arddangosfa fach gyntaf o leisiau’r de ddwyrain wedi cyrraedd Llyfrgell Aberdâr bore ‘ma ar ddydd Llun Gorffennaf 14eg ac wedi ei gosod yn y ddarllenfa. ‘Roedd yr ymateb gan y darllenwyr yn ffafriol ac yn gefnogol iawn!

Bydd yr ail arddangosfa yn cyrraedd canolfan RedHouse Merthyr ar ddydd Mercher Gorffennaf 16eg.

Dyma’r amserlen arfaethedig tan ddiwedd mis Medi isod:-

Llyfrgell Aberdâr                                              Gorff 14eg – 28ain 2014
01685 880050

Canolfan RedHouse Merthyr Tudfil                Gorff 21ain – Awst 8fed 2014
01685 384111

Parc Treftadaeth y Rhondda, Trehafod          Awst 1af – Medi 1af 2014
01443 682036

Pafiliwn Porthcawl                                         Awst 11eg – Medi 5ed 2014
01656 815995

Llyfrgell Bargoed                                           Medi 4ydd – Hydref 2il 2014
01443 875548

Llyfrgell Ganolig Caerdydd                            Medi 8fed – 29ain 2014
029 2038 2116

Gobeithio y cewch chi gyfle i weld un neu’r ddwy arddangosfa.

Catrin

IMG_1620

The first small exhibition of south eastern voices reached Aberdare Library this morning, Monday July 14th and was set up in the ground floor reading room. The readers and other clientele seemed interested and enthusiastic!

The second exhibition should reach RedHouse Merthyr Tydfil on the afternoon of July 16th.

Following is the proposed schedule for the exhibitions until the end of September:-

Aberdare Library                                        July 14th – 28th 2014
01685 880050

RedHouse Merthyr Tydfil                           July 21st – August 8th 2014
01685 384111

Rhondda Heritage Park, Trehafod             August 1st – September 1st 2014
01443 682036

Grand Pavillion Porthcawl                        August 11th – September 5th 2014
01656 815995

Bargoed Library                                        September 4th – October 2nd 2014
01443 875548

Cardiff Central Library                               September 8th – 29th 2014
029 2038 2116

I hope that you have an opportunity to see on or both exhibitions.

Catrin