Arddangosfeydd Lleisiau o Lawr y Ffatri/Voices from the Factory Floor Exhibitions

IMG_1619Gair i ddweud bod yr arddangosfa fach gyntaf o leisiau’r de ddwyrain wedi cyrraedd Llyfrgell Aberdâr bore ‘ma ar ddydd Llun Gorffennaf 14eg ac wedi ei gosod yn y ddarllenfa. ‘Roedd yr ymateb gan y darllenwyr yn ffafriol ac yn gefnogol iawn!

Bydd yr ail arddangosfa yn cyrraedd canolfan RedHouse Merthyr ar ddydd Mercher Gorffennaf 16eg.

Dyma’r amserlen arfaethedig tan ddiwedd mis Medi isod:-

Llyfrgell Aberdâr                                              Gorff 14eg – 28ain 2014
01685 880050

Canolfan RedHouse Merthyr Tudfil                Gorff 21ain – Awst 8fed 2014
01685 384111

Parc Treftadaeth y Rhondda, Trehafod          Awst 1af – Medi 1af 2014
01443 682036

Pafiliwn Porthcawl                                         Awst 11eg – Medi 5ed 2014
01656 815995

Llyfrgell Bargoed                                           Medi 4ydd – Hydref 2il 2014
01443 875548

Llyfrgell Ganolig Caerdydd                            Medi 8fed – 29ain 2014
029 2038 2116

Gobeithio y cewch chi gyfle i weld un neu’r ddwy arddangosfa.

Catrin

IMG_1620

The first small exhibition of south eastern voices reached Aberdare Library this morning, Monday July 14th and was set up in the ground floor reading room. The readers and other clientele seemed interested and enthusiastic!

The second exhibition should reach RedHouse Merthyr Tydfil on the afternoon of July 16th.

Following is the proposed schedule for the exhibitions until the end of September:-

Aberdare Library                                        July 14th – 28th 2014
01685 880050

RedHouse Merthyr Tydfil                           July 21st – August 8th 2014
01685 384111

Rhondda Heritage Park, Trehafod             August 1st – September 1st 2014
01443 682036

Grand Pavillion Porthcawl                        August 11th – September 5th 2014
01656 815995

Bargoed Library                                        September 4th – October 2nd 2014
01443 875548

Cardiff Central Library                               September 8th – 29th 2014
029 2038 2116

I hope that you have an opportunity to see on or both exhibitions.

Catrin

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s