Yr ail arddangosfa – The second exhibition

Fe gyrhaeddodd yr ail arddangosfa – arddangosfa B – RedHouse Merthyr Tudful ar Orffennaf 16eg.

IMG_1628

Dyma lun o Lucy Corbett ar y chwith, swyddog marchnata’r Tŷ Coch, a Rosemary Scadden o Archif Menywod Cymru yn sefyll gyda’r arddangosfa a’r lliain bwrdd newydd sbon!

Bydd Arddangosfa B yn aros ym Merthyr tan Awst 8fed. Bydd wedyn yn mynd Bafiliwn Porthcawl am weddill mis Awst, cyn gorffen yn Llyfrgell Ganolog Caerdydd, ym mis Medi.

 

Arddangosfa A

Llyfrgell Aberdâr                                                            Gorff 14eg – 28ain 2014

01685 880050

Parc Treftadaeth y Rhondda, Trehafod,                    Awst 1af – Medi 1af 2014

01443 682036

Llyfrgell Bargoed                                                    Medi 4ydd – Hydref 2il 2014

01443 875548

IMG_1629 

Arddangosfa B

Canolfan RedHouse Merthyr Tudful                    Gorff 21ain – Awst 8fed 2014

01685 384111

Pafiliwn Porthcawl                                                 Awst 11eg – Medi 5ed 2014

01656 815995

Llyfrgell Ganolog Caerdydd                                    Medi 8fed – 29ain 2014

029 2038 2116

 

Gobeithio y cewch chi gyfle i weld y ddwy arddangosfa.

Catrin

 

 

The second exhibition – Exhibition B – reached the RedHouse Merthyr Tudful on Wednesday July 16th.

IMG_1628

This is a picture of Lucy Corbett on the left, marketing officer at the RedHouse and Rosemary Scadden of the women’s archive standing with the exhibition and the brand new women’s archive tablecloth!

Exhibition B will remain at the RedHouse until August 8th and will then spend the rest of August at the Grand Pavillion in Porthcawl, before relocating in Cardiff Central Library for September.

 

Exhibition A

 

Aberdare Library                                                            July 14th – 28th 2014

01685 880050

Rhondda Heritage Park, Trehafod,              August 1st – September 1st 2014

01443 682036

Bargoed Library                                                   Sept 4th – October 2nd 2014

01443 875548

 IMG_1631

Exhibition B

 

RedHouse Merthyr Tydfil                                       July 21st – August 8th 2014

01685 384111

Grand Pavillion Porthcawl                         August 11th – September 5th 2014

01656 815995

Cardiff Central Library                                                      Sept 8th – 29th 2014

029 2038 2116

 

I hope that you have an opportunity to see both exhibitions.

Catrin

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s