North Wales factory women on BBC / Menywod ffatrioedd y Gogledd ar y BBC

On Monday, I went to the BBC studios in Wrexham to do a slot for the Eleri Sion Radio Wales programme, which was broadcast today and is available on I-player if you missed it. The two ladies who spoke were Nesta Davies, who worked in several factories in Wrexham including Johnsons Fabrics and Filmcap (capacitors), and Vera Jones, who worked at Courtaulds during the war and for some years afterwards.  They both had very different and very interesting stories to tell – have a listen!   Kate

Vera Jones, Alan Daulby and Nesta Davies

Vera, Alan Daulby of the BBC,  and Nesta outside the studios
 
Ar ddydd Llun, es i i stiwdio’r BBC yn Wrecsam i wneud slot ar gyfer rhaglen Eleri Sion ar Radio Wales, a ddarlledwyd heddiw. Mae ar gael yn I-player os ydych wedi’i golli.  Y ddwy fenyw a siaradodd oedd Nesta Davies, a fu’n gweithio mewn nifer o ffatrïoedd yn Wrecsam gan gynnwys Johnsons Fabrics a Filmcap (capacitors), a Vera Jones, a fu’n gweithio yn Courtaulds yn ystod yr ail ryfel byd ac wedi hynny. Roedd gan y ddwy ohonynt straeon gwahanol a diddorol iawn i’w hadrodd ewch i wrando!  Kate
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s